Kigondoltam

száz foooriiintnaaaak ötvenafele

Segédanyag

Részeredmények

Bambák

Legényvállalatunk

BOIL.gif

Az Egyiptomi Túrizmus Rövid Története

2011.02.21. 05:45 Frick László Emlékzenekar

tudományos erejű  rövid összefoglaló

 -by Frick László Emlékzenekar-

 

Az egyiptomi túrizmus kezdetei az időszámításunk előtti harmadik tízered elejére esnek, amikoris az első túristák végighajózva a ma afrikainak nevezett partvidéket a ma Nílus néven ismert folyó deltájához érkeztek. Mint minden túristának, ezeknek is csak azon járt az esze, mivel járhatnának http://www.personal.psu.edu/pjc12/Easter%20Island%20and%20the%20Ra%20and%20Viracocha%20Expeditions_files/image007.jpg jól, ésmivel a ma Amazonas néven ismert folyamóriás felsőfolyásvidékén készült nádhajóik már jócskán megszívták magukat vízzel , kikötöttek, hogy új, friss kévékből készítsenek hajókat. Ezek az emberek vörösbőrűek voltak, kampósorrúak, és királynőjüket úgy hívták (csak a  rövid becenevét írom le :)  Kaa-Ahollá-Binee-Ette-Wákáhá-Mmámmán . Párszáz évvel később egészen a mai Gizah-nak nevezett területig is felhajóztak, ami akkoron ligetes sztyeppe  volt és ott találtak egy hatalmas homokkő sziklát, aminek oroszlán alakja volt. Shiukkállá-Mmele-Phhá-Wáikhhá-Shálámmáháá királynő rendeletére (uralkodott ie 28.809-28.679)  letisztították a ránőtt fűtől, növényektől és talajrészektől és a szaporodást szolgáló rabokkal -ezeket a II. tízezredtől kezdve pruhhkkele-knek azaz hímeknek nevezték el az altestükből előtörő gázok keltette jellegzetes hangok miatt – ezek a későbbi férfiak elődei voltak.

 

Mindeközben persze nagy globális éghajlatváltozásokat eredményezett a különböző körülmények együttese, pl a mai Szaharának nevezett terület sztyeppéin annyi kérődző élt, hogy fokozván az üvegházhatást először fölmelegedést majd jégkorszakokat, ezekután pedig özönvizeket okoztak –a kőkorszakot megelőző fakorszakban tölgyerdők borították a mai Észak-Afrikát, fosszíliáit ezen tölgyeknek szerte Líbiában mutogathatnák, ha Líbia látogatható lenne ( a kérés teljesítése folyamatban).  Kérem olvasóimat, hogy a fakorszakra vonatkozó wikipedia cikk után ne klattyogjanak, mert a wikipedia szerzősége még nem jutott el arra a felismerésre, hogy a fa, mint olyan, nem annyira állékony a gleccserárakkal gyaluló jégkorszaki vízáradások (népszerűen özönvizek) után, ha pl a mai Bugyi nevű község bányakavicsai egykor a Dunakanyarban 2000m magas hegyek ormaiként szolgáltak.

 

A belfölditúrizmus első tízezerévei után az egyiptomi nép kedvet kapott külföldi látogatásokra is, a Mooh-Ehenne- dzsoo-Dhaa-Aroo túristacentrum lepukkanása után elsősorban a ma Tigris és Eufrátesz Völgyeként emlegetett túristaparadicsomot preferálták, ahová terményikkel megrakott karavánokkal meg féldrágakövekkel érkeztek és pl fontos tudományos eredményeket is vásároltak.

Káldeus csillagásznő álszakállalhttp://images.karcsib.multiply.com/image/1/photos/upload/300x300/RvrL6QoKCnAAAAkn-6k1/tmp16.jpg?et=2YzPQ3xL9tKg%2CF5cLgMnpg

Később  a káldeus birodalmakat az új-s új északi nomád lovashordák sorban leigázták, a pontozottvonalra

.................................... mindenki gondolja oda pár számára kedvenc  lovasnomádnép nevét aztán ezeket is leigázták ésígytovább, a lényeg a lényeg, hogy az egyre népbutítóbb félnomád birodalmak egy idő után már nem győzték kivárni az egyiptomi karavánok érkezését, hanem maguk látogatták meg Egyiptomot. (A madzsarok Bélay Borbás vezetésével a XVI. század első negyedében.)  Ezek a látogatások odáig fajultak, hogy az ie. III évezred táján az egyiptomiak már asszírokat legszivesebben padlókép formájában láttak, jókora állatfarkakkal és bestiális pofákkal.

 Mindeközben az egyiptomi nép, egyre többet költve a síremlékeire, egyre inkább leszokott a külföldi kirándulásokról féltében, hogy ha netán meghalna útközben, amire pl Núbiában vagy bárhol Egyiptomon kívül nagyesélye volt, tekintve a korabeli térerő és lefedettség állapotait, tehát inkább otthonmaradt a síremléke közelében. Ez is az oka annak, hogy ma egyes egyiptomiak már eleve a temetőkben laknak, hogy a disztribúciós vonalakat még a faszbúkolásnál is globaliccésebben rövidebbre vonván csak le kelljen őket tenni a gödörbe és kész, ha meghalnának.

Szün.: Az ellenséget padlókép formájában vagy sároslábbal  jól összetaposgálható  szőnyegen ábrázolni ősi hagyomány, ezt figyelhetjük meg a magyar Úniós Elnökséget fémjelzőhttp://www.civishir.hu/upload/news/25/_20110109071834.jpg Brüsszeli Szőnyegeken, aholis a magyarokkal padlót feltörölni szándékozó Bezzegóperenciális Fejlettnépek nem csak a magyar heraldika remekein tapodhatnak, de az ismert osztrák férfi és  kora popsztárja,  Franz Liszt arcképén is!

 

http://kep.index.hu/1/0/189/1891/18910/1891014_7877a621f4d42a7d28f5659fde194ab7_wm.jpg

 

 

 

Sigismund aus Luxembourg leginkább magyar király szeretett lenni, imígyen szakítva némi energiát szabadidős tevékenységére , a német-római császárkodásra MOST TAPOSHATJA A BURKUS MEG A VALLON rendesen!

Arpad Goncz –ot pl a magyarok XX. századvégi apját  csecsemők képeivel díszített padlón vezették föl-alá. (A Csecsemő az egodeista vallásban affélébe számít, mint a semmibenhívőknek jézuska, vagy a Southpark híveinek Spongebob Schwammkopf. Egy fejlettudatú europid nő inkább néz meg szendvicsben két zombifilm között egy olyan korai Staller Ilona filmet, amin a jelentős művésznő ISZONYÚÚÚ HAIRY PUSSY-VAL LÁTHATÓ s a muschisaft  fehéren patakzik a pornóstatiszta hím humanoid  farkán, de egy csecsemő gondolatával is sírba lehetne tenni.  –kellőszámú érdeklődő kérésére megírom az Egodeista vallás és a csecsemő című dolgozatomat is, a honoráriumomat előre kérem rózsaszíncsekken, ami sárga)

 

Az asszírok (képünkön)szószerinti leigázását követően egy ma már ismeretlen nevű (görögül hükszósz-ok) lovasnomádnép rendezkedett be tartós nyaralásra Egyiptomban, majd megkezdődött a zsidó túristacsoportok  akcióztatása, végül pedig a núbiai túristák rohama – Egyiptom népe nem győzte kaszálni a bevételeket.  

 

Núbiai túrista -szólóban így látták szivesen Egyiptomban

 

Núbiai túristacsoporthttp://www.touregypt.net/images/touregypt/slaves1.jpg

A túrizmus új lökéshullámát jelentette a görög bevásárlótúristaroham. A görögök, amíg rá nem kaptak Egyiptomra, elsősorban tolvajlással, kereskedelminek álcázott rablóhadjáratokkal foglalkoztak a Földközi tenger medencéjétől a Kaukázusig illetve a Borostyán Utak kereteiben a mai Balti Államok területéig(a délután eladott árut éjszaka rablótámadás útján szerezték vissza a vevőktől, majd dúlás, égetés és gyerünk odébb egy völggyel, ezért is egyetlen istenben egyesítették a legjellemzőbb görög kulturális misszió felügyeletét.)

 

Az ie VI. századtól a görögök rákaptak a tudománytúrizmusra. Pl egy Püthá Gorász [Kenyérhegyi] nevű csóka a róla elnevezett, egy Thalesz nevű analfabéta kereskedő pedig egy másik, szintén róla elnevezett tételt vásárolt meg az egyre züllöttebb és részegesebb egyiptomi papságtólFantáziaszegények úgy próbálják maguk elé képzelni a korahellénkori egyiptomi papságot, mint a mai MSZP prominenseit, csak öltöny meg kiskosztüm nélkül, de nagyjából ugyanolyan idült alkoholisták gyülekezetének. Néhányszáz amfóra görög borért csíkokra szaggatták az alsópapság szolgáinak iskolai irkáit, egy-egy csíkot adtak egy kontingens borért. A  III. osztályu papi szolgajelöltek kisegítőiskola- alsótagozatos tanpergamenjeiből tipkedett  csíkokat már akár egy ezüst-egy arany közötti  árfolyamon is meg lehetett szerezni akcióban - egy ilyenen maradt rajta az a képlet, amit az a Górász nevű fickó magáról nevezett el és a háromszögeléstan alapjait segítette  megértetni a görögökkel.

Jellemző e papság züllöttségére, hogy a „Kétszer  nem lehet ugyanabba a folyóba lépni!” filozófiai tételét 447 alkalommal összesen 510 arany tálentom értékben adták el, ugyanis ez a tanítás első osztályos  tananyag volt a papi fürdők szolgaleányainak gyorstalpalóján.  Általában a vevők azonban már a Nílus partján rádöbbentek, hogy szart se ért az olcsó, akciós bölcsesség, amit rájuk sóztak, elkezdtek bele-bele lépni a Nílusba és azt látták, hogy szüntelenül a Nílus jön feléjük jobbról és folyik el balra. Áthajóztak a túlpaltra ellenpróbára és ott azt tapasztalták, hogy balról szüntelen ugyanaz a Nílus hömpölyög és folyik el jobbra. Mindig ugyanazt a piszkosszürkebarnazöldarany zavaros vizet látták.  

A görög filozófia a mindenféle Egyiptomban összevásárolt akciós bölcsességet tetszés szerinti rendszerekbe fűzve létrehozta önmagát. Az számított nagy filozófusnak, aki annyira homályosat tudott mondani, hogy még ő maga sem volt képes megmagyarázni. Így a „Kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni” mondás 447-ik vásárlója, bizonyos http://xryshaygh.files.wordpress.com/2010/11/heraclitus.jpgΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ  elhíresült erről a mondásáról is. Egészen a XX. század második felééig, a Nagy Bumm elmélet fölszámolásáig kellett arra várni, hogy néhány elméletifizikus fölsmerje, hogy a tévesen ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣnak tulajdonított mondás az idő-t mint olyat az emberi babonás képzetek közé rendelvén egycsapásra segíít kimászni a kvantumfizikát a Nagy Bumm slamasztikájából.   

 

A XIX. században újra szivesen választott túrisztikai célponttá vált Egyiptom, Egy Napóleon Bonaparte nevű forradalmár, aki végülis a Nagy Francia Forradalom néven ismert népanarchia másik legismertebb következménye is volt, egyszemélyben és lényegében A Forradalom maga, tehát ez a Bonaparte nevű korzikai olasz azt hitte, ők lesznek az első túristák, akik fölfedezik maguknak a sivatag homokjából mintegy 20-30 méter magasan kiálló szabályos építményeket.http://www.dailygalaxy.com/photos/uncategorized/2007/08/01/napoleon_in_egypt_2.jpg (A mai piramisok elődeit. Mai képüket a homokból való kiásás útján nyerték.)

 

A  Szfinx is úgy jó hasig homokban  állt.

 

Mivel tudományos igényű dolgozatom elsősorban az egyiptomi túrizmus hangsúlyoznám  t ö r t é n e t é -vel   foglalkozik, viszonylag mellőzném a jelenkori események elemzését [Kedves Szerzőnk egy korábbi dolgozatában már alaposan beletrafált a puruttyájába is! –a szerk. megj.].

 

http://lh5.ggpht.com/_t3GaBtAZ8qg/RvX6m-BY8yI/AAAAAAAACM8/TO3lOZxh6Z8/103-0313_IMG.JPG

 Arab túristák kultúrális hatása az elavult óegyiptomi dizájnra (részlet)

 

Annyit meg kell jegyeznem, az egyiptomitúrizmus, mint olyan, köszöni jól van, pillanatnyilag a belföldi túrizmus inkább a jellemző. A sok idegenmegvezető néni meg bácsi a minap példul, így, hogy a büdös khaúrok nem takarják el, kirándulhatott végre A Piramisokhoz is. És nekik nem kellett one phound-ért venniök semmit!  Külföldiek elsősorban az interneten keresztül látogatják Egyiptomot, aminek egyik legújabb nevezetessége a Mubarak, A diktátor.

képünkön:

http://ansam518.files.wordpress.com/2011/02/ben-ali-add-mubarak-fb.jpg

 

Játékos feladat  az alkotmányról való kérdőívlevél és a Hírszerző.hu tréfás szavaztatásainak összevont szemléltetésére: A képen látható arafatkendős szemmelláthatóan egyiptomi  diáklányt sunáznátok A.válasz VAGY FREE ASSANGE B.VÁLASZ c . nincsenek információim? Ugye, hogy ugye hogy??

 

El-Baradei viszonylag hamar kiment a divatból, a jelentősebb imámok meg ulemák neveire egy találatot sem ad a Mindenhatooo, ami tehát nemlétük egyik bizonyítéka.  Jellemző, hogy a Mindenhatoooooo Goooogle 2010. 12.01-jén erre a kifejezésre 392 találatot adott 0,12 mp alatt, ma viszont 3.200.200-et!   . Köszönjük Google, Köszönjük facebook.com!

 

Lá’kóójatok

 

, basszátok

 

 

meg

vagy nevezzetek be a wikipedia cikkíróversenyére

vagy kössétek össze egymás csuklóját és vegyetek részt

FREE ASSANGE! –FUCK ME JULIAN tüntetéscsiken!

 

Képünkön a Frick Zenekar természetazonos hatású bioLoveDollja tüntet (nem Juci!)

http://images.theage.com.au/2010/12/10/2090464/free-assange-420x0.jpg

 

 

 

A képek ismeretlen alkotói Julian Assange-t szerették volna ábrázolni!

http://farm6.static.flickr.com/5049/5241950558_b6099ebcea_z.jpg

86 komment

Címkék: wikipedia tudomány egyiptom bölcsesség zsidók motorka netokrácia egodeizmus görögkultúra csecsemőszőnyeg asszírszőnyeg freeassange biolovedoll

A bejegyzés trackback címe:

https://kigondoltam.blog.hu/api/trackback/id/tr212673969

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

spájdernecc 2011.02.21. 08:33:35

alapos munka
a 7-800 körüli arab kirándulókról ugyan csak ráutaló illusztrációból értesülünk, de sebaj.
Bár, ha jobban belegondolok, az általam ismert legfrappánsabb túristameghatározásnak ezek az arabok meg sem felelnek igazán.
/ "a túrista az, aki azért jön ide, hogy haza tudjon menni" Tacsy barátom a Völgyfutárnak 1995-ben. /

Frick László Emlékzenekar 2011.02.21. 08:45:18

@spájdernecc: Sajnos az arab túristák, mióta baedekkerül is a Koránt alkalmazzák, nem nagyon csípik az emberifiguratív ábrázolásokat, így viszonylag kevés korabeli metszet maradt fönn arról az Ali nevű törzsfőnökről, aki mordályos lövészeivel nagyban hozzájárult jónéhány óegyiptomi emlék ma megismerhető képének a kialakulásához.

büdösmackó 2011.02.21. 08:53:23

az az igazság, hogy a kigondoltam eredetileg amolyan 4chanosra indult, és már rég szétbasztuk az eredeti koncepciót, de én mondom néktek, kibaszott jó ez így is, bárhogy nézem.

ez a poszt megdöbbentő, drámai és csak gratulálni tudok!

spájdernecc 2011.02.21. 09:16:07

@Frick László Emlékzenekar:
a Korán valóban kissé komoran viszonyul az antropomorf illusztrációkhoz...
152-tarack vs sziklabuddhák
hogy ne csak a távoli múltból hozzunk példát

Nina Skye 2011.02.21. 09:20:25

gyonyoru poszt, es fuck me Ama Deus!

Frick László Emlékzenekar 2011.02.21. 09:21:37

@büdösmackó: A mai munkáim közül arra vagyok büszke, amit a vanmire-nemszerény Levéltáros őszentségének a sajátblogjába kommenként írtam az imént úgy, hogy az elsőváltozatot bezabálta a blogmotor kibaszott kurvannya, az!

Nina Skye 2011.02.21. 09:26:21

@Nina Skye: fel is izgultam, megyek a zuhany ala

Frick László Emlékzenekar 2011.02.21. 09:34:34

@Nina Skye: Hát nem is a habfürdő tartalmazza a núna bélletének és a méhszájinkónak alkalmas gyógyanyagokat, hanem az izgalmi nedv (meg a szerelmes férfi permája) Nadehát ezt a szisztemet még Gaia Ős Anya Picsa dógozta ki. Ha a mai tudomány mai férfijain múllana, akkor minden nőnek úgy kéne pipettálnia a pinkusába a regeneráló és hasznos flórát&faunát, mint a bélflóraregenerálókat.
Nem véletlen, hogy Gaia Ős Picsa Istenkirálynő kedvenc rovarja a Méhecske.

Igaz, hogy kínai férfiak kitanálták a szintetikus mézet...

Frick László Emlékzenekar 2011.02.21. 09:37:44

@spájdernecc: Mohamed unokahúgai és nagynénjei az akori még félig nyilvánvaló matriarchális berendezkedés miatt (ma a nők hatalma teljesen titkos a mohamedán világban) erősen beleszóltak úgy 640 után a történetbe. Néha az a gyanúm, hogy ezek a nénikék nagyonkövérek, nagyonszőrösek és nagyonszakállasok voltak, s így került be apokrifként ez a figurálisábrázolási tilalom (ami nem csak ember, de állatábrázolásokra is vonatkozik) Viszont nem volt általános, nagyon sok szép török kódex-illusztrációt ismerünk, csupa olyan aranyosbajszos bácsival, hogy az embernek az a gyanúja, hogy ezeket nők rajzolták. festették.

LadyCarambole · http://kigondoltam.blog.hu 2011.02.21. 18:54:07

Faszba már, Frick! Nézzed már meg a szótárban a "rövid" szó jelentését, mert ilyen slendriánságokat (igen, többesszám!) igazán nem tűrhetünk el a szent kutatóműhelyünk égisze alatt szignált munkákon!

(De ne a héber-magyart nézzed, hanem a magyar-magyart, mert azok a körbevágott fütyi méretét veszik ám alapul!)

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.02.21. 21:13:47

@Frick László Emlékzenekar:

Mindjárt kimoderálom a kommentedet a Levéltárból, aztán oda a büszkeséged. Persze dehogy, inkább bearanyozom.

Viszont ezt a nagyszerű dolgozatot egy kicsit összecsaptad, egyrészt a fakorszak bekerült, de a fűkorszakot kihagytad, másrészt a dízelautókról egy szót se találtam sehol, pedig oda szoktál kanyarodni mindig.

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 06:13:35

@LadyCarambole: Körülmetélt vagyok. Remélem nem kell erről bizonyítóerejű skyperiport!

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 06:17:10

@Levéltáros: Így is kurvanyáznak a túlhosszú szöveg miatt, úgy voltam vele, hogy a fakorszakkal elsunnyog a fűkorszak is. A fű nagyon fiatal növény, a legfiatalabbak közé tartozik a földön. A fakorszakban párezer éves ciklusokban 4-7 esztendőre keletkeztek fűkorszakok az erdőírtások nyomán. Pl a fatemplomépítő kultúrákban (ennek utolsó emléke az a japán fatemplomépítő banda, akikről Krasznahorkai számol be a Seiobo-ban)
illesszem be ezt a részt szerinted a főszövegbe, vagy Lady carambole már enélkül is legszivesebben széjjelrúgdaltatná a heréimet a Haraldjával vagy Geryjével vagy milye van neki

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 06:21:09

@Levéltáros: A dízelautókról, mire egy bekezdést benyesnék, már csak úgy lehetne beszélni, mint a Nemzeti Konzultációról. Biztos, hogy voltak ilyenek, mint dízelautók. Az én környezetemben jelenleg olyan üzemanyaggal folynak kisérletek, melyekhez utolkjára korszerűtlenautót 1976-ban gyártottak (a 76-os oktánszámű benzint is kopogás nélkül tűrő Käfer motor, amibe pont jó lenne az etanol, ha ..)
Úgyhogy egyelőre vagy 300ezer Ft-os költséggel (ami 120ezer km után térülne meg) okoznak 30 ezer km alatt 280000 Ft-os kért az autóban (mondjuk én 24000 Ft-ból megoldom a gázmegette hengerfej cseréjét, de sokan csak az autószervízekben bííznak, ugye azért vannak az ilyenek..)

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 06:27:12

@Levéltáros: És már csak nagyonhalkan súgom, hogy etanolféle akár házlag is előálítható üzemanyag.

Hangosan viszont -és ez még dízelautótáma, a Milánói Üzemanyagtőzsde és a sülthal árfolyam változásának öszefüggésére mutatok rá Magyarországon.

Mivel magyarországon az ét(sütő)olajár követi í dízelárakat.

Ha olyan okos lenék, mint te, persze vágnám, hogyan lehetett fügetlenpiaci szereplőket már 2008-ban is arra rávenni, hogy az étolajárat a dízelolaj árhoz igazítsák. (2008. elején még nem így volt, akkor a Lidl parkolóban közvetlenül öntötte a fogyasztó az akciós vizes gagyi NSZK olajat a dízel járgány tankjába a paraszt és a cigány szinte vállvetve)

Raffael Géza VIII. , a Taktaságban ismert élőhúskereskedő , pl komoly előrehaladást mutat a szűrt használtsütőolaj, az éjszaka, menynezetáttörés közben talált ÁFÉSZ bóti nitrohígító és a bioetanol kevercsének alkalmazásában bizonyos Ford motorok esetén.

beírjam ezt is a dógozatba?

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 06:29:26

@márnyuszi.: Pedig állítólag Benghaziban a fullos (teltházas) hullatárolókon is ez a felirat: THANK FOR ALLS FACEBOOK.COM

spájdernecc 2011.02.22. 07:32:32

a fűkorszakot, mivel még nagyban tart, nem lehet történelmi távlatból értékelni

csillagkúll · www.:madeinfidesz.eu 2011.02.22. 09:00:23

az uram sajnálat vette észre hogy bizonyos szerzők amorális irományai teljesen ellepték eme alkotóműhely fényét

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 09:23:11

@zsanett- a csillagkútról: Az uradnak az ő olvasási képességeivel nem a Kisvakond című csehszlovák rajzfilsorozat korai (nem szinkronizált, de nem is feliratos) változatain kéne művelődnie? Őneki már kék, álló , enyhén téglalapban a nagy fehér pöbetű végigolvasásához is elsősorban pihent agyvelő kéne.

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 09:25:45

@spájdernecc: öngól.
A Kigondoltam is tart még, de máris történelmi távlata van. A Kigondoltam őskorában efféle kommentelés dívott:
szopjále
kurva anyád
túrd a seggem!
seggbekúr a Rada?
ma maszartam utoljára (23:59-kor)
thx
:D
:DDDDD
:*

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 09:31:04

@zsoltibacsi: Már dolgozom olyan változatán, amiben csak és kizárólag képek vannak, hogy skypesuliban tanító bácsik meg nénik is jelölőfilcezhessék a monitorjukon a velejét.

spájdernecc 2011.02.22. 10:23:32

@Frick László Emlékzenekar:
az a korszak nekem kimaradt
majd valami levéltáros feldolgozza

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 10:41:24

@spájdernecc: Levéltárossal most aggyozunk, az 1964-es Fiúk évkönyvéből való passzusokkal gyön nekem.

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 10:43:42

@spájdernecc: nem ből, hanem be való passzusokkal
( Levéltáros Gedeon kik voltak a királyok?

A királyok feúdál búrzsójákokók vallásos kerikálisokk vóltak, akik direkt butíccsák a népet és el nyómjág az Ósztáj Kizsákmányóllás Kokilláiba!

(ez martinász aktíváknak készült népnevelőfizetekből való passzus)

spájdernecc 2011.02.22. 10:47:37

@Frick László Emlékzenekar:
aha
ezeket ismertem
volt bennük a túzgyújtási praktikáktól a rakétatechnikán és illemtanon át a morálfilozófia alapjaiig minden.
kanyécsna, a dialektikus materializmus optikáján átszűrve

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 10:49:00

@spájdernecc: A Kigondoltamnak nincsen archívuma, de én kibaszok a szerkesztőkkel és mutatok neked pár cimkét, amivel biztos, hogy a Kigondoltam őskorába cslaffansz:, ánusz,bono, buzi, buziság, flateric, dragon , hellókarácsony végbélnyílás négerek és pina
(és nélkül)

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 16:08:04

@spájdernecc: Most ki akarnak útálni innen, mert azt hiszik, én pukkasztottam ki Effer Geffer Gumi Nénit (iszlipó, iszlipó, tudod) , de nem kell nekik kétszer mondani, ha félszer se.

Frick László Emlékzenekar 2011.02.22. 16:10:49

@spájdernecc: Nekem Radai Rosseb kommentjei hiányoznak, mert angol WC-nk se volt gyerekkoromba, nemhogy gyerekszobánk, így nem volt annyi eszem, hogy valami áltudományos szakra (ELTE Bölcsészkar irodalom vagy sziociológia szak vagy politológia vagy más ) jelentkezzem, úgyhogy Rada tanár úr szemináriumaival satíroztatam keresztrejtvényműveltségem fehér kockáit feketére.

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.02.22. 22:18:42

@Frick László Emlékzenekar:

Mondtam már, hogy nekem Krasznahorkai a number one?

Commandante Jayasuriya 2011.02.23. 07:12:46

Ezek dögök elhagyhatnák már a szobát, mert nem tudok beköltözni...!
Micsoda dolog az, hogy lassan dél van, és még alig ittam valamit. Történetesen arak volt az a valami, de az is csak a trópusokon köztudottan kötelező belső fertőtlenítés miatt.

Frick László Emlékzenekar 2011.02.23. 08:27:27

@Levéltáros: Tudtam, hogy elvtárosok vagyunk mi ketten

csillagkúll · www.:madeinfidesz.eu 2011.02.23. 08:28:36

@Frick László Emlékzenekar: az uram szerint mások szerény értelmi képességén kárörvendeni van olyan értelmetlen dolog mint avval hivalkodni hogy a kárörvendő viszont az értelem osztásánál nemcsak hogy repetázott de még az osztót meg is korumpálta vagyis odanyomtad a le nem szállt tökfejed

Frick László Emlékzenekar 2011.02.23. 08:29:39

@Commandante Jayasuriya: Nekem az tetszik, hogy férfiak a takarítók.
A szobában a szokásos európai kupi
egy RAKÁS nőiholmi!!!
És a szexuális nyomorban fetrengő férfitakarító szépen beágyaz és a szexiffehérneműből egyfajta virágot képez az anális szextől csokis lepcsikére.

LadyCarambole · http://kigondoltam.blog.hu 2011.02.23. 08:30:30

@Frick László Emlékzenekar: Azt meghagyom a hanyatló Nyugatnak, meg az emancipált tömegeknek, akiket úgy szeretsz.

Frick László Emlékzenekar 2011.02.23. 08:34:17

@zsanett- a csillagkútról: Az uradnak máskor léccives azt interpretáljad már, amit írtam. PONTOSANugye arról van szó, hogy az urad a
RIOPPANT SZELLEMI TELJESÍTMÉNNYEI MIATT
mint ez jellemző a magyar értelmiségire
nem olyan pihent agyú, hogy csak úgy feleslegessen minden szart összeolvason.
Légy szives, a nevemben kérj elnézsét az uradtól: Próbálja már megbocsátani nekem, hogy te félreértetted a kommentemet. A fáradt agy (vagyis a nem pihentagy) éppen annak a jele, hopgy az illető értelmiségi, az egész napos szabadszellemi foglalkozásától elgyötörten hazamegy, bekapcsolja a tévét és persze nem a Spongyabobot nézi mert ahhoz pihent agy kell.
Hanem ezt:
www.youjizz.com/videos/handjob-three-consecutive-times-2160632.html

csillagkúll · www.:madeinfidesz.eu 2011.02.23. 11:16:35

@Frick László Emlékzenekar: az uram szerint ez a leértelmiségizés roppant bántó mert ő senem buzi senem zsidó amúgy meg ténylegesen sokat olvas teszkós újságot madaras teszkós újságot mert azokban van a lényeg az evilági életünk eszenciája vagyis ezen lapok tudása a legfőbb jó

Frick László Emlékzenekar 2011.02.23. 13:26:03

@zsanett- a csillagkútról: Akkor meg biztonságiőr az urad, több lehetőség nincsen. Ugyanis a fizikaimunkát végző férfiak a pihent agyukkal mindenféle vcceseket találnak ki, ha egy ipari üzem kávéautomatájál elácsorogsz, a férfiszekció hajnalban, ködben tükörből egybetolatja a hetihetest a fábrisóval és aztán be a kukába.
míg a nőiműszako kávéautomatájánál.. de az urad nem nő, ugye.
Úgyhogy ezt hagyjuk, a fizikaimunkásnőihumor burjánait.

Ha viszont értelmiségi- az sértzés a számára.
namost ki az, aki semnem fizikai semnem szellemi munkát végez? A biztonsági őr! Őneki humora sincsen de pihent agya se, mert nincsen fárasztóbb az egésznapos semmittevésnél.

Ez viszont megmagyarázza az ingerlékenységedet is, aminek PONTOSAN* megmondják fizikaimunkás nők a hajnali kávéautomatánál, mi is az orvossága.

*az alkarjukon mérik ki felnőtt araszattal, mekkora nagy bunkóssal kell kipókhállózzani a kürteődet.

Most befejezem a szemtelenkedés, mert a biztonságiőröknek piztolyuk vagy paprikaspréjük is van.

csillagkúll · www.:madeinfidesz.eu 2011.02.28. 14:52:41

@Frick László Emlékzenekar: anyád a biztonsági őr az én uram jóhiszemű rokkantnyugdíjas aki most ausztriába jár cukorért hogy legyen kiegészítése a megélhetésre
@VénKecske: ne vigyorogj mert ellopják a káposztádat

Frick László Emlékzenekar 2011.02.28. 16:37:05

@zsanett- a csillagkútról: Jaj, és még a rokkantnyugdíjasokról nem írtam. Sajnos én elmegyenge vagyok, így még nem tudtam rájönni, hogy mért éri meg 200 Ft-ért megvenni azt a nádcukrot, amiből kétszerannyit kell beletennie a teákjába annak a majoméletűnek, aki még nem tudja, hogy a cukor fehérméreg és megöli a teát (a citrommal meg duplán)
Én, mint gyogyóalany, úgy számolom, hogy 1 kg magyar répacukor (by Kaposvár) 2kg osztrák impoort nádcukorral ér föl. Namost elmaradott alföldi ÁFÉSZbótoklban még kapni magyar répacukrot 270 Ft-ért is. Mért óccsóbb akkor az a cukor, amiből kétszerannyi is kevés (már annak, aki édesen szereti..)

Most különben majd minden rokkantnyugdíjas befejezheti a lógást és mehet dógozni.

Tudományos dolgozatomban majdnem egy egész soron keresztül taglalom a számolhatatlan lehetőséget, ami a munkaerőpiacon végre újra megjelenni óhajtó álrokkantra vár.

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.02.28. 22:00:55

@Frick László Emlékzenekar:

Magyar cukoripar tönkretételét még nem írtad meg? Valahol azt hallottam, hogy a mi cukorgyáraink simán el tudták volna látni egész Európát cukorral, erre mindet megvette a gonosz nyugati tőke, és egy kivételével bezárta őket.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.01. 08:20:06

@Levéltáros: Dehogy gonosz, dehogy gonosz, mint a galambot, etetik. Válogat a szoigszalagban, a kiskirály se él jobban. Az kéne még enek a gazdaságináci országnak, hogy felszuólaljon a cukorral való szopacs ellen. Nem megmondta a Népfront Letéteményese, mit kell csinálni? - ki kell menni külföldre dolgozni és hordani haza a sok jurót! A tököm tele van már ezzel a gazdaságináci siránkozásal.
Nem mindegy, hol gyártják a cukrot? _lényeg, hoigy nyami legyen!
Én majd akkor írok a magyar cukorgyárakról, amikor az LMP befejezi a sajtótájékoztatóját ezügyben.

Minek nézel te engem? 100%-os pontszámmal tettem Killiánpróbát. Ilyen ócskán akarnál provokálni?

A magyar cukor különben is szar volt, mert túl erős!

Frick László Emlékzenekar 2011.03.02. 04:40:29

@Levéltáros: Na ugye? Na ugye? Kibukott a kabuki, ennyire korrektor csak szerkesztőségi levegőn tenyészhet!

Frick László Emlékzenekar 2011.03.02. 04:43:53

@büdösmackó: Tudom, hogy meg szeretnél dugni bennünket, Levéltáros rectumáról nem tudok nyilatkozni, de az enyémben egy tályog van a vastagbél és a rectum találkozásánál, ahol a sofőröknek az egész napos zötykölődés miatt kisebesedik (a kakimorzsalékok miatt is) Leszopni viszont összesen 3 férfit lennék képes, ezek kzül egy 1970-ben, a másik 1971-ben meghalt, a harmadikat meg 25 éve nem láttam és nem is fogom soha. Viszont te nem lehetsz ez a harmadik, mert Őneki óriási humorérzéke van. Fénykorunkban ketten hat kanyart vertünk rá a Monthy Pythonra úgy, hogy ráadásul még humorosak is voltunk.

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.02. 21:34:46

@Frick László Emlékzenekar:

Ha nem vennéd észre, a Levéltár főszerkesztője vagyok. Az nem valami hobbiblog, hanem kőkemény üzleti vállalkozás, nagy szerkesztőség, titkárnők, szponzorok és forró vonalak a főemberekhez.

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.02. 21:36:02

@Frick László Emlékzenekar:

Ej de kár, hogy nem akkor találkoztunk, amikor még humoros voltál.

Friedmann Juci 2011.03.02. 22:17:24

@Levéltáros: szóljál már, ha kéne még egy titkárnő, mert mostanában unatkozom. jól szopok (nem téged), és gyorsan gépelek.szerintem megfelelnék az elvárásoknak.

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.02. 22:23:30

@Friedmann Juci:

Nem úgy van az, önéletrajz, motivációs levél kell ahhoz, hogy valakit egyáltalán észrevegyünk. De legalább ez a minőség:

leveltar.blog.hu/2009/12/19/motivacios_level_3

Friedmann Juci 2011.03.02. 22:26:00

@Levéltáros: lécci írd már meg helyettem akkor, és küldd el magadnak. ennyi szívességet igazán megtehetnél:*

Frick László Emlékzenekar 2011.03.03. 05:08:46

@Levéltáros: Hát, úgy láteom, te is Bede Mártonhoz szaladtál kőccsöny egy kis nedvecskéért. (amit jóindulattal humornak is nevezhetnék, ha nem lennék rosszindulatúbb, mint Naív Vászenyka) De Bede is kb hatszezponnal ezelőtt tódított fölfel ( az analóg K-Vonal) hogy hátha akkor senki nem gondol az online változatra.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.03. 05:12:34

@Levéltáros: Minden elfogultság nélkül és csak még gyöngéden: Én egyedül humorosabb vagyok , de pláne eredetibb kommentiálisan, mint a levéltár-blog annyi helyesírásellenőrzőn átszűrvén, faszán megoldaldobozpolva, minimálnak álcázott, ámde jelentős HTML hártyakovácsolások után.

És ebben a kurzív életben még egy lécci-lécci levelet nem írtam a Dohánygyárba, soha nem ajánlottam magam se saját se kommentnicken címlapra vagy blogajánlóba.

Egy címlaptündérrel se flörtöltem soha - úgy értem, hogy kommentnickjén civilnek álcáskodó félkülősöskkel sem.

Ha Jucit nem számítjuk.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.03. 05:16:39

@Levéltáros: Például van a levéltárodban, amire ennyire álszerényen & a felszínen nem is vagy annyira büszke, mint legbelül egy lécci-lécci levél?

Pedig ha az index úgy a korrupció elleni küzdelem élharcosa, hogy a Jó Ügyért műelfogulatlan és álságos kommentátor payola álblogjával nyereti meg a GoldenFos hírkategjét (érted, te nálam sokkalokosabb, HÍR! tudod, mi a hír definíciója.. tényleg, a hír nekrolúógját megírtad-e, a hírnek nincsenek személyiségjogai, ezért rendesen ki lehet írni, hogy
Elhúnyt a HÍR -mint olyan torkonbaszás általi halált halt) naszóval, ha az index ennyire faszagyerek a korrupció elleni küzdelemben

érdemes lenne egy külön
lécci-lécci levéltárat is nyitni

"Léccilécci, ezt tegyétekfölgyorsan, ez nagyonjóügy és fontóóós!"

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.03. 11:18:25

@Frick László Emlékzenekar:

Ezen jót nevettem, tényleg te vagy a leghumorosabb. Bár megjegyzem ez a kommentem is vicc (nem neked mondom, mert te látod a mélyebb rétegeket, még azokat is, amiket nem írok bele).

Úgy hiszem, kezded felszívni magad, érzem a kitörni készülő pusztító erőt, ha gondolod, benevezlek a Harcra. Most nem keresem ki a linkjét, de itt van valahol. Szegény Vászka is már sírdogál biztosan, magamról nem is beszélek, szúrós szavaid a szívembe hatoltak.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.03. 12:29:13

@Levéltáros: Nem ismételtem még elégszer? -én humortalan szarzsák-nak tekintem magam. Én, kérlek szépen még soha el se mosolyintottam magam egy Monthy Pythonon. Az a véleményem a Monthy Python humoráról, mint az angol csajok csinosságáról meg az angol konyháról. Ugye, olyan ínséges környezetben, mint az angol, a Monthy Python is valami, namost ha egy nemzetből elkezd dőlni a röhögéstől húszmmillió ember, akkor gurul a holland (elvégre dutch) akkor a Hannoveri Ház (és veéle a felnémetek) és onnan az aélnémetek egy ugrás, amik az osztrákok akik ugye a magyarok 8majd egy franciát kérdezz már meg,. hogy keletkeztek a magyarok)

Viszont egyelőre nem érdemlitek meg azt, hogy Monthy Python-nal vitorláztassátok magatokat a népszerűségbe, mert Vászka pászkadolgozata Sas József humorkazettáinak 1992-es színvonala. Tehát egyelőre szerintem magyarázóvideónak ezt kéne kitenni:

www.youtube.com/watch?v=7jFRZSLhAZU

Nina Skye 2011.03.03. 12:30:35

@Levéltáros: en pont azt akartam javasolni, hogy Frick, mint baszott jo kopo, es szarvasgombaturo tacsko modjara dolgozo maximalista adatfeltaro-es _Jomagad ossze is dolgozhatnatok valami Ugyon. En foznem a kavet renduletlenul nektek.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.03. 12:36:20

@Nina Skye: Már dolgozunk, szivem, én azon, hogy vesse má' le azt a kétsoros mongolbűrkabátot. Ő meg arra figyelmeztet, hogy azért látok sötéten, mert a moslékosvedret nem a szomszédasszony fejire húztam, hanem egyel arrébb...

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.03. 16:49:15

@Nina Skye:

Már dolgozunk szívem, én azon, hogy rajtam maradjon a bűrkabát, Frakk mester meg azon, hogy meghúzza a szomszédasszonyt. Itt a Kigondoltamon meg szintetizáljuk az eredményt.

@Frick László Emlékzenekar:

A Kigondoltam nem egy monolitikus tömb, bár te szeretsz a vezetőségnek üzengetni úgy, mintha lenne olyan. Nincs. A Monty Pythonhoz nem hiszem, hogy hasonlítgatjuk magunkat (én biztos nem), az egyik admin kirakott egy videót, azt annyi. Nem érdemel ez ennél többet. Ráadásul te már előttem is itt voltál, többet is írtál ide, aztán mégse vezetőségezlek le.

A Vezetőség

Frick László Emlékzenekar 2011.03.04. 04:30:52

@Levéltáros: Magyarországon a BME és jogutódja a magyar humor Hévize. Egy időben a túlzott bányászat veszélyeztette szintjét. Olyan humoristát, mint Maksa Zoltán, minden évfolyam tucatjával bocsátott a magyar ipar oltárára.. levágni, mint a birkát... Maksa Zoltán szintje a hálás közönség volt, végülis a jó humor fogyasztói oldala is megkövetel képességeket.

Továbblapozok: Boncz Géza
avagy a szegedi Béke tanszék humora. Azok a ma elismert sztársebészek, akik a Béke tanszéken derékig érő zsíros hajukat a tenyerük között sodo9rgatván dinnyecsősz viharkabátban, csövesfarmerben és baKKancsokban vedelték a sebészkoktélt a Béke tanszéken
ma vidéki birtokukon vietnámipapucsban és autentikus klottgatyában 8a 70-es években vidéki gimnáziumokban még tornagatya volt)
(3dl bor, 1dl szilva 1dl rum félliteres korsóban)

Tehát Boncz Gézának nem kellett annyira józannak lennie, hogy még beszélni tudjon. Elég volt ülnie a Béke tanszéken és hallgatnia: egy fél életre elég volt az, amit ott elhallott.
Sajnos az élete másikfelét nhem érhette meg.

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.04. 11:42:47

@Frick László Emlékzenekar:

Szerintem Boncz Géza az egyik legnagyobb humorista volt, nem ez a kategória, amit te itt írsz. Tudott reagálni azonnal a körülötte zajló dolgokra, gyors volt és frappáns, nem egyetemi örökségből előhúzott kész panelekkel operált. Saját műsorát is hallottam párszor, az gáz volt, abban voltak olyan dolgok, amiket a kocsmai humorból merített, de ha valakivel beszélt, akkor azonnal tudott nyomni fantasztikus dolgokat. Ma azt mondanánk, született standup-os.

szanalmas 2011.03.04. 12:10:19

@Frick László Emlékzenekar:

"Olyan humoristát, mint Maksa Zoltán, minden évfolyam tucatjával bocsátott a magyar ipar oltárára.."

Mondj már egy-két nevet lécci.

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.04. 12:28:17

@szanalmas:

Nem humoristák lettek, hanem egyszerű mérnökök, tehát hiába kapsz nevet, nem fogod ismerni őket. Esetleg az ilyenekből lettek az internet névtelen humoristái, mint pl. szánalmas.

De ha név kell, itt van néhány: Tóth Pista, Szabó Laci, Kovács Peti. Állati nagymenő humoros hallgatók voltak az egyetemen, ma meg egyszerű dolgozók.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.04. 12:29:16

@szanalmas: Pontosan, figyelj:
'"évfolyam tucatjával bocsátott a magyar ipar oltárára.. levágni, mint a birkát... " Vagyis: Nem ismert nevüek. Sőt, attól félek, amilyenek a 70-80-as évek voltak, szakmailag sem szereztek nevet. Most mondok neked egy nevet: Fodor Béla, egy másikat Kelemen Csaba. Folytathatnám. Egy Nagy Kerenc nevű erősáramű mérnökjelöltbe is több humor szorult , bár ő, ha jól tudom, a Kandó Kálmán't nem végezte el (épp csak végszigorlatai hiányoztak, mert a zenei pályára tért.
PONT arról van sz7ó bazd,meg, hogy semmire se vitték, Maksától meg öszekakiljuk magunkat, mekkora. Hát nem, azóta egy pontosabb képet alkottam Maksáról: Ilyen humoriisták, mint Maksa föl se jutottak a diákszinpadra, sőt, a BME kkarikatúriális évkönyvébe is max protekcióval. Maksa humora olyan, mintha kihívnánk egy nézőt és (másodkéz tehát) elmeséltetnénk vele.

Nem tudom, ki vagy -de te nem ácsorogtál még fizikai melósok között műszakkezdés előtt vagy vámudvaron vagy nem voltál katona? Egy laktanyai Ki-Mit-Tudon jobb humoristák szerepeltek, mint Maksa. Jópofa bajszos srác volt kellemes hanggal, aki nem nagyon kapott lámpalázat kamera előtt, ennyi.

Egy falusi daráló előtt a darálósra várván is többet röhöghettél vóna elhallgatván a sokk büdösparasztot, 1983-ban, mint Maksán..

Frick László Emlékzenekar 2011.03.04. 12:31:04

@szanalmas: Bazdmeg, mit akarok én a Műszaki Egyetemmel.... Mondok neked egyet: Ráczpalinénak hívják, Szolnok-Szandaszőlősön lakik, nyugdíjas nővér a pulmonológiáról, ő nem féélne a kamerák előtt se, olyan humora van, olyan műsort tud, amitb Maksa még videón sem látott.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.04. 12:34:26

@Levéltáros: JUa bocs, kösz, látom megválaszoltál helyettem

Szóval Boncz Géza külön téma: Sajnos a munkásságának kb a 70-80 %-a elszállt. Alig tudunk valamit. Boncz olyan a humoristáknak, mint ama nizonyos mester utcai kocsma volt, ahol csakis hajnalban hazabaktató pincérek és csaposok ihatták azt a bizonyos hajnali kishordó bort, amit ott vert előttük csapra a kocsmáros. Egy "civil" ihatott abból a borból: Krúdy Gyula, az egyetlen író, akinek igazi renoméja volt a csaplár/pincér és kávéházas/kocsmáros szakmában . nos Boncz Humora valami efféle a szakmának, mint a mester utcai hajnali bor volt Krúdy szépidejében: Humoristák is tudnak röhögni Boncz humorán, de csak egymásnak mesélik.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.04. 12:42:57

@Levéltáros: Szeged diákváros volt, nem is akár milyen. És Boncz zsenialitásán túl egyébként is, szivacs szerűen szívta magába az ot hallottakat, átszűrte, majd szétfrecskelte. Sok baj volt Boncczal

Tudod, a pesti jelentősművészek általában tökfejek. Vitrayt 30-40 páratlan zsenihez lecsalták vidékre, ült bambán a teraszon
Egyszer lecsalták ahhoz az emberhez, aki Mészöly Miklósnak a Magasiskola szakmairészét 8a madarászás lényegét) lediktálta, aki három Homoki-Nagy filmben az állatok.. mije is? Nem mondhatom, hogy betanítója.. mije is volt mije.. nem idomár, annál több.. szóval a sok"édes állatos" jelenetet neki köszönhetjük. Az az ember egy kics, de Vitray semmit nem tudott belőle kihozni, csak lesett és fel volt háborodva, hogy egy ilyen öszevisszabeszélő bolond miatt kellett autóznia 150 km-t...

Boncz is ilyen volt, sokszor, mire felértek vele pestre és odavitték a nagyember elé vgagy ellőtte az öszes poenját
mert ő nem olyan volt, mint Gálvölgyi, aki civilben egy motróz méregzsák

tudod a legtöbb író meg jelentősműűűvész takarékosan bánik a szavakkal, abból él. Ma pl (Levéltáűrosnak mondom ezt!!) nem írnak egymásnak írók levelet. Inkább megeszi a saját szarát, de sajnál a másiktól két mondatot, mert:
"Juj, kiírom magamból a mondatomat, mi lesz!"
Boncz nem sajnálta, elkezdett ökörködni a kisbuszban és mire felértek vele a pesti nagyemberhez, el is fáradt, le is itta magát totálkoki, meg a szikraeső is csihadt...

Ha le lehetne írni, amiket Boncz mondott (le lehet -gondolom ezt NEKEM elhiszed...)

Olyan is volt, mint Radics Béla: Mennyit loptak Radicstól! Amikor Balázs Fecót elkapták, azzal védekeztett: ""Bélát nem érdekelték a szerzőijogi dolgok!"

Boncztól is: aki tudta: vitte..

Frick László Emlékzenekar 2011.03.04. 12:45:53

@Levéltáros: Van egy elfeledett író: Nagy író volt: Bólya Péter orvos. A veréb századik lépése -ez a regény egy efféle esszencia,, kb 200-300 ismeretlen ember.. firkálgattak spirálfüzetbe.. "írogattak" nem vfették komolyan, orvosok, ügyvédek lettek
Dr Bólya megírta helyettük is. A szegedi diákélet regénye is, és persze az a világ, ahonnan Boncz származik.

De egyébként a szerkesztőben van a reggeli csuklózásom humor témakörben.

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.04. 20:56:45

@Frick László Emlékzenekar:

Ejj Lacikám ezekért a kommentekért imádlak, pontosan egyetértek veled, csak én nem tudtam megfogalmazni ilyen szépen.

De azért nem kell elszállni a lokál hérók humoraitól: én sokat voltam egy időben vidéken, ahol a legnagyobb császárok humorait hallgattam. A lényege az egésznek az volt, hogy volt egy esemény, ott született egy elképesztő nagy poén (tényleg szétröhögte magát mindenki), aztán egy hétig mindenki ezt ismételgette egyfolytában, már véresre harapdáltam a számat az unalomtól. Például: autóztunk részegen a falu mellett, leszaladtunk az útról, be az erdőbe, egy fa megállított, és mindenhol sűrű bokrok veszik körül az autót. Erre az egyik mattrészeg felébred, felnéz, és ezt mondja: Öcsécske, Szahara? Öcsécske, fűrész, mi? Na ez ott nagy poén volt, de amikor másnap, harmadnap stb. minden kisfröccs után ezt a Szaharát kellett hallgatni, az szörnyű volt. Ennyi a melós humor: mint a népmesék, fennmaradnak a jó poénok, mennek szájról szájra, de mivel kevés a jó, sok az ismétlés. A Boncz meg ennek az ellentéte: mindenhol új és kreatív volt.

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.04. 21:04:18

@Frick László Emlékzenekar:

A pesti jelentősművészekkel pont ugyanaz a baj, mint a világ többi részével: semmire sincs idő, mindenki prés alatt van, termelni kell meg pénzt keresni. Krúdinak volt ideje írogatni, Karinthy az akkori médiasztárok életét élte, a média a kávéház volt, ott szórta a fényt a népre, ráért, mert az információ sebessége erre a kávéházi életre volt szabva, de ma rohanni kell, és nem szabad ellőni a puskaport a haverokra, mert nincs idő feltöltődni, az eredeti gondolatokat, jó poénokat a médiának kell tartogatni.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.05. 03:02:35

@Levéltáros: Bocsáss meg, de a lokális humornál egy jellegzetesen indexes trükkön értelek tetten: Relativista ügyességgel a FORRÁS-t összekevered a VISSZHANG-gal.
Arról nem a FORRÁS tehet, hogy a VISSZHANG-gép beragadt és eltört a kikaplcsológomb bütyke (lásd Frank Zappa Guitar című lemezén van az az ismétlőgépes szám..)
Vagyis kettőről beszélünk. Arról nem a diákkori traktorosom (akinek segédje voltam) tehet, hogy ő kitalált egy zseniálisat és azt hat hét alatt agyonszajkózták a faluban.

Ezt a hivatkozást is kurvára unom, kezdpő versenyző koromban feszt ebbe ütköztem: A jelentős Budapesti Művész hátrafeszítette a fejét, ezáltal még a soványnak is tokája nyőtt és azt mondta:
Ahh, én is, mennyit jártam vidéken, pl a 3-as úton, Törökszentmiklós felé..
ÉN: Bocsásson meg Sire, Törökszentmiklós.. khrmmm.. a 4-es út mentében fekszik..
SIRE: NEM! a HÁRMASÚT! kurvannya, nekem vidékiadffinitásom van, bassza meg MER VITATKOZNI velem? Rokonaim élnek vidéken!

Még egy példa. Elmagyarázom a Neppernek az utat, föl a pályán a Nullásra, majd a NagyDunaHíd lábánál a régihatosra és Dunaújváros.

NEEEEEMMM! a nepper tudja, majd ő megmutatja, Szolnok-Tiszakécske-Kecskemét-Solt Dunaföldvár és úgy Dunaújváros, mert az RÖVIDEBB!

Félórát késett, elvitte egy másik nepper az autót. Akinek 28 km hátránya volt, de őneki volt esze és a hosszabb úton jött.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.05. 03:15:38

@Levéltáros: Krúdynak NEM VOLT IDEJE írogatni. Vigyázz, mert krúdy a legjelentősebb művészeket, Garaczit, Németh Gábort és Kukorelly Endrét is frusz5trálja. Azért, mert képtelen elviselni a mai pesti jelentősművész nemzedék azt, hogy Krúdy egyszerűen: férfi volt, igazi férfi.

Akkor neked is elmesélem: Krúdynak egyáltalán nem volt ideje írogatni! Sőt: Korrektúrázás lehetősége nélkül, a Margitszigeti nagyszállóból, Krúdy előszobájában, az erre a célra odahelyezett kis padon sorban ülő hivatalszolgák úgy vitték el a kéziratlapot, hogy a sarkát fogták, merrt Krúdynak nem volt pénze itatós paírra és a tinta nem száradt meg!
És fikázzák ezerrel Krúdyt felületesnek, meg hogy a műve egyenetlen. De nézd már meg, hogy garaczi, Németh vagy Kukorelly termelési cuccai ( átgépelés, korrektúra, stb) milyenek is..

Nos Krúdy délnapjaiban a napirendje ez volt: Fölkelt általában 11 órakor mosdás, köntösben nekiült írni, írt 14 óráig (segítek:ez 3 órahossza) Majd megberetválkozott, felööltözött és elmenrt a szokásos körútjaira, gyalog: az egyik az Óbuda-Budafok-Óbuda-Margitsziget.

A másik : Margitsziget-Andrássy út--Városliget, a mai Damjanich út környéke-Thököly út jóidóőben ki a Kerepesy útig, szivárgás föl, vissza az Andrássy felé, majd a Mester utca reggel 5-től hatig gyógyhatású bor foigyasztása, 6órakor indulás a Margitszigetre a Mester utcából, persze gyalog.

Az igazsághoz tartozik:
délután 4 körül még hivatalszolgák lecsaptak rá, sokszor írnia kellett 16-és18 óra között valamely kocsmában, vagy kávéházban, általában különszobában.

Valamint éjjel 2és 3 között ledőlt aludni csak úgy ruhástól valahol. Volt idő, amikor reggel aludt, akkor egy kocsmáros a leánykája ágyában engedte aludni, finom lyányszagú ágyban aludt Krúdy maximum 2-3 órát.

Úgy, és most gondolom, ha ennyire tudod ismételgetni, amit a sok geci aljas kétszínű irodalmárunk összehazudozik irigységében Krúdyról, akkor fogod, leveszed A vörös postakocsi c. regényt és abból elolvasod az Estella c. fejezet. Aztán elgondolkodol, hogy az Ulysses -ami pornográfia vádja által reklámoztatott ingyen hölgykörökben- az, ami mélyebb szexuális tartalmú, avagy az Estella fejezete A vörös postakocsinak.. Segítek: Az Estellában olyan ma is érvényes dogok vannak a nők lényegéről, amivel a Szomjas Oázis-t agyvérzsírba lehetne fujtani.. ha persze lenne olyan geci, aki ilyenre vetemedne, én ugyan nem...

Frick László Emlékzenekar 2011.03.05. 03:25:10

@Levéltáros: Segíts ki kérlek. Tallózzál már nekem a mai médiából pár olyan jó poent, amit Jelentős Művészeink a haverjaik elől spóroltak el nekünk.

Elmondom Krúdy és Kosztolányi még egy t9itkát neked:
Kosztolányi még beszélt.
De Krúdy leginkább hallgatott. Bár egyébként világosan kiolvasható, mennyire tudatos író volt, tudatosan építette művét, olvasta pl az egyik legjobb nő könyvét, aki író volt, ő navarrai margit, de Henri IV. is kedvelt királya volt Krúdynak (csak Mann még a könyvével nem készült el akkor...)

Krúdy egymillió embert hallgatott VÉGIG.

Ma, ha egy Almási MIklós.. Domány András... hogy csak az óriásokat említsem, Tóta W Árpádot megvizsgálsz: az undor vonaglik arcukra a gondolattól is, hoa nekik végig kéne hallgatniuk egy élő-eleven hétköznapi embert, mondjuk egy kaszírosnőt, egy színészt vagy egy krupiét vagy..Váncsa István morozzus, mimőze ember,.. de őneki legalább anyni esze van, hogy a taxisba nem fojtja bele a szót. Kosztolányi többezer cselédlánykát halgatott végig -esszenciája az Édes Anna. Sokszor-sokszor az azonos szövegekben egy-egy név, egy érdekes fordulat volt az, amiért érdemes volt. Kosztolányi vagy Krúdy szerették az embereket. Krúdy kívülállt önmagán és az Őszi utazások a vörös postakocson -bvan olyan önkarikatúrát készített, amire Almási Miklós, Domány András vagy Tóta W árpád vagy Uj Péter soha nem lesz képes. Uj Péter, amikor agyonfikázta a nem róla elnevezett Új Vásárhelyi tervet,. akkor fogta a kész anyagot, amit az APO ingyen osztogat és abból volt okos. Krúdy vagy kosztolányi riportoztak szüntelen, odahajoltak vízmesterhez, vízkormányzókat kérdeztek meg, megálltak a hdmester mellett és ráköszöntek 8ami igaz volt) hogy nem ittak--e már egyszer egy jó sert a Samui bácsinál Óbudán, de. Ön az Szerkesztő úr?

Mond már azt egy mai nagy[média]embernek, hogy "Szerkesztő úr!"

Levéltáros · http://leveltar.blog.hu/ 2011.03.05. 07:46:13

@Frick László Emlékzenekar:

Bocsáss meg, de egy origós trükkön kaptalak: nem a FORRÁST és a VISSZHANGOT keverem, hanem azt mondtam, hogy a forrás marha gyengécskén csordogált, ha jött egy eredeti gondolat, akkor nem volt egy másik eredeti utána, hanem csak a visszhang szólt még egy hétig. Úgyhogy alapvetően ritka a jó humor ebben a melós társaságban.

Valóban idegesítő lehet a voltam vidéken kitétel, valójában vidéki vagyok, első húsz évemben pesten sem voltam, és amikor a "voltam vidéki" szöveget húztam elő jelentős budapesti kalapomból, arra utaltam, hogy olyan társaságba jártam sokat, amit te a kocsma előtti melós összeröffenésnek írtál.

Frick László Emlékzenekar 2011.03.05. 08:24:59

@Levéltáros:
1. Az origo az indexet másolja. Pl.: Az Origon MA van fent az, amit az index tegnapelőtt szellőztetett meg, hogy az €-ra vonatkozókban a nagyfiúk elnyúolkálnak a kistermetű Orbán feje fölött.

2.Nagyban függ, hogy hol van az a kocsma, mint ahogy pálinka és pálinka valaminbt az azt mérő bögrecsárdák között is van különbség és megint a médiára kacsintgatok közben
Tehát van olyan bögrecsárda, ahol a nemgyőzikeladni válogatni kutyánaksekell gyümölcsből főzetett pálinkát mérik
a másikban pedig a kocsmárosnak 3 alibi szilvafája van, de akasztó környéki tanyákról való élesztőpálinkát mér, amitől 3-4 év alatt göbicsek nyőnek a foickók pofáján és a szókincsük 30 szóra zsugorodik. Tehát nagy (=jelentős) különbség van kocsma és kocsam és azelőtt ácsingózó emberek között.

Pl én magamnak termelem a dopamint, de sok jelentős indexes újságíró marihuánával, de pláne kokainnal igyekezne szegény némi dopamint még kipurcantatni magából.

Így persze, amikor engem olvas, gyorsan az ismeretlenebbik fika-kommentnickjére vált és megkérdezi:
"Te mit szedsz, hogy ilyen szarul írsz? Legalább a helyesírásra ügyelnél, baromian rontja a hatást, már az elején elúntam!"

Vagyis én bemondásra mindent nem hiszek el , nem a Perwoll reklámkampányainak célközönsége vagyok én...

Frick László Emlékzenekar 2011.03.05. 08:34:07

@Levéltáros: Inkább piacinak tekinteném a viszonylatokat. A Subba blogban nyilvánul ez meg: ha szelektíven gyűjtjük a mocskot, akkor ahhoz képest mi, akik a gyűjtőedény nyelénél vagyunk, fantasztikusnak tűnünk. namost Zsazsa néni csúnyán belenyúlt a szaroscserpánba a múltkor a Szandikát ujjazó Anikó kezén LÁTSZÓ pinaszaggal kapcsolatban, ilyen van.

Ilyenkor Szily művészúr megoldását választják: nem reagálnak és akkor eltűnik a kloákában a többivel.

Ugyanez folyik a vidéki témákban is, a vidéki bunkó, hogyíraggya, csak úgy lehet ábrázolni, az egyetlen élhető hely Budapest és aki nem megy föl, az megnézheti magát..

Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy Pócspetriben van-e az a kocsma vagy Törökszentmiklóson. Természetes az, hogy aki humorosnak képzeli magát, az nem a pócspetrii kocsma előtti szöveg gyüjteményére hivatkozik, hanem a néhai Rácz büfére a t'miklósi főjuccáról.

A Zenei életben is így megy ez:
Amikor Szörényi leventét kérdezték barta tamásról, akkor azzal nyitott [Amikor én már nagyfiú voltam, akkor:] "Ez a srác nagyon rosszul gitározott a Bsoch együttesben, de aztán nagy szorgalommal felhozta magát!"

Naná, majd arra fog hivatkozni Postássy Juli kisérőzenekarának basszusgitárosa, hogy a bokor Fivérek milyen jók voltak. nem, hanem azt fogja moindani, hogy ez a vidéki tánczenei élet, a Star zenekar kiskunistemmögén milyen volt már, jujdeégő, filctollal támasztották föl a húrlábat a Jolana-n!