Kigondoltam

száz foooriiintnaaaak ötvenafele

Segédanyag

Részeredmények

Bambák

Legényvállalatunk

BOIL.gif

Olvasói levél - Hogyan legyünk családon belüli erőszak áldozatai?

2013.09.23. 07:00 olvasói_levél

Tisztelt Szerkesztők!

Az általam ismert egyetlen erre alkalmas fórumhoz, a Kigondoltam bloghoz fordulok panaszommal. Több évtizede foglalkozom feminista társadalomkritikával, a nők jogaival és a társadalomban betöltött szerepükkel. A téma ismerőinek nem kell bemutatkoznom, hiszen nemzetközi jelentőségű kutatásaim híre egykori hazámba, Magyarországra is eljutott. Annál nagyobb felháborodással vettem tudomásul, hogy egy számos külföldi fórumon megméretett és szakmailag kifogástalan tudományos munkámat, mely a "Hogyan legyünk családon belüli erőszak áldozatai?" címet viseli, magyar fordításban egyetlen orgánum sem hajlandó megjelentetni. Sőt, a magyar társadalom férfisovinizmusára jellemző módon a rajongóim által az interneten nyilvánosságra hozott részleteket is rendre minősíthetetlen lejáratókampányokkal, hekkeléssel, a gazdaoldalak ellehetetlenítésével illetve szolgáltató által való töröltetésével (!) honorálják. A tudományos kutatás és a véleményszabadság utolsó fellegvárához, a Kigondoltamhoz fordulok, bízva abban, hogy hírükhöz méltóan kiállnak az elkötelezett tudományos munka, az előítéletektől mentes, objektív tájékoztatás és a tényeken, valamint racionális érveken alapuló vélemény-nyilvánítás mellett, és leközlik irományomat.


További sikerekben gazdag szerkesztői és szerzői tevékenységet kívánok Önöknek.

Tisztelettel:
Prof. Dr. dr. (moderálva) PhD
főállású Nő, társadalomtudós, ügy- és jogvédőHogyan legyünk családon belüli erőszak áldozatai?

csaladon_beluli_eroszak.jpg

(A kép illusztráció)

A családon belüli erőszak a társadalom alapvető kategóriája. Olyannyira alapvető, hogy a társadalmi viszonyok ontológiai terében még a család fogalmát is megelőzi, ugyanis a családon belüli erőszak előkészítése időben és logikailag is megelőzi a család konstruálódását. A posztmodern, öntudatos, és nem utolsósorban felkészült Nő a családon belüli erőszakot már akkor elkezdi gondosan felépíteni, amikor leendő erőszaktevőjével még éppen csak ismerkedni kezd. A hiteles családon belüli erőszakhoz ugyanis elengedhetetlen a megfelelően kiválasztott alany. Túlzottan magabiztos, erős jellemű/személyiségű, pláne irányításra vagy erőszakra hajlamos partner természetesen szóba sem jöhet; még a végén a hitelességért cserébe valódi erőszakot kell elszenvednünk. Bár persze a cél szentesíti az eszközt, de ezt a megoldást csak végső esetben érdemes alkalmaznunk, méghozzá a Családon Belüli Erőszakot Elszenvedő Nők Első Számú Alaptétele (szellemesen rövidítve: CSBEENESZA) miatt, amely a következőképpen hangzik:

CSBEENESZA: A családon belüli erőszakot elszenvedő Nő nem feltétlenül szenved vagy szenvedett el családon belüli erőszakot.

A CSBEENESZA pontos értelmezéséhez az állítás két szintjének megkülönböztetése szükséges. Az állítás első fele de iure szinten, míg a második fele de facto szinten van megfogalmazva. Jogban járatos olvasóink nyilván bőszen bólogatnak: ahhoz, hogy bírósági végzés legyen arról, hogy családon belüli erőszak áldozatai vagyunk, tényszerű erőszakot elszenvednünk nem szükséges, másrészt viszont - jól felfogott önérdekből - nem is ajánlatos. Érdemes a problémát megelőznünk azzal, hogy a tényszerű, de facto erőszak bekövetkezte előtt, avagy annak hiányában már kiharcoljuk, hogy de iure áldozatként tekintsenek ránk, és azt az alávaló, háromlábú szörnyeteget úgy kötelezzék a minket megillető anyagi juttatások mindenkori folyósítására, hogy ezért szexuális ellenszolgáltatást ne kelljen tovább nyújtanunk, sőt: a látványát és a szagát se kelljen tovább elviselnünk.

1. Kiválasztás. Az első lépés tehát találni egy balekot. Minél jóravalóbbnak tűnik, annál alkalmasabb. Egyrészt a valódi erőszaktól megkíméljük magunkat, másrészt könnyebb manipulálni, harmadrészt nem fog neki leesni, hogy mi történik, vagy ha mégis, nem fogja elhinni, de legalábbis magát hibáztatja majd. Ha némi nárcisztikus sérülés érte gyerek- vagy kamaszkorában, annál jobb! Minél görcsösebben akarja majd "helyrehozni" azokat a hibákat, amiket a fejére olvasunk, annál meggyőzőbben állíthatjuk majd be, hogy csak ránk erőlteti magát, mert elnyomó alkat. A hiteles családon belüli erőszakhoz ugyanis fontos, hogy a de facto áldozat, de iure elkövető a tárgyalásra 100%-ig bűnösnek érezze magát. Ez ugyanis (szó szerint) perdöntő lehet. (Persze ha elég hisztisen tudjuk győzködni a bírót arról, hogy miket művelt velünk az a rohadék, az is megfelel, de mennyivel elegánsabb az áldozattal elkövetővel kimondatni a vádakat!)

2. Behálózás. Ha megvan az alkalmas célszemély, a következő lépés a behálózás. Ahhoz, hogy hiteles elkövetőre tegyünk szert, aki hisz a saját bűnösségében, először is el kell érnünk, hogy jobban higgyen nekünk, mint a saját józan eszének. Csak úgy veszítheti el teljesen az önbecsülését, ha előtte leromboltuk az önértékelését. Ehhez pedig úgy juthatunk el a legkönnyebben, ha leromboljuk az ítélőképességét. Ez sokszor évekig tartó folyamat, de megéri! A legcélravezetőbb módja a tudatmanipulációs technikák csúcsa, a kettős beszéd. Mivel mi, Nők az erre való hajlamot genetikailag hordozzuk magunkban, kis gyakorlással bármelyikőnk tökélyre fejlesztheti. Tegyél neki szívességeket, apró figyelmességeket, miközben egy pillanatra se felejtsd el kimutatni, mennyire nehezedre esik! Bíztasd olyan közös programokra, amiket ő biztosan élvez, majd ródd fel neki, micsoda szenvedés volt a számodra! Kedveskedj neki orális kényeztetéssel, de mindvégig legyen az arcodra írva, milyen megalázó ez neked! Ha netán megsajnálna, kezdj el hisztizni, hogy ennyire nem alázhat meg téged, hogy azt mondja, még "erre" sem vagy elég jó, és folytasd mindaddig, amíg végül bele nem megy abba, amit épp az "ő kedvéért" ráerőltetsz. Nincs kéjesebb érzés annál, mint amikor eléred, hogy a férfi még nálad is jobban viszolyogjon a fellációtól! Nem beszélve arról, hogy ezeket máris gyűjtögetheted egy noteszba, hogy milyen alávaló módon erőlteti rád az akaratát. És mivel már a történtek során furdalja a lelkiismeret, ha kellően sokat emlegeted fel utólag is ezeket az eseteket, egyre jobban elhiszi majd, hogy ő valami súlyos erkölcsi vagy pszichés deficitben szenved, és legjobb szándéka ellenére csak kihasznál téged. Erre rásegít, ha nem pusztán gonosz szörnyetegnek, hanem pszichésen sérültnek is állítod be. Mindenkinek vannak kisebb-nagyobb lelki deficitjei; ha elég sokat olvasol utána konyhapszichológiai könyvekben, netes bejegyzésekben, könnyen felállíthatsz egy erősen túlzó házi diagnózist rá, ami valamelyest hihető, hiszen tényleges személyiségjegyek és tényleges betegségek valós tünetei közötti kapcsolatra alapoz, ráadásul a könyvespolcodon sorakozó könyvek révén te vagy a házi szaktekintély. A kitartó munka mindig eredményes. Néhány hónapocska, maximum egy-két év, és az erőszaktevő kezdi egyre erősebben produkálni azokat a tüneteket, amiket elvársz tőle. Különösen érdemes B-kluszteres személyiségzavarokról olvasni és ezeket belemagyarázni az illetőbe, ugyanis ezen betegek között igen magas arányú a családon belüli erőszakra hajlamos alkatú ember, és még erőteljesebb a társadalmi előítélet velük szemben. Ezzel párhuzamosan persze olvass utána a tényleges családon belüli erőszaknak is, hogy tudd, milyen kapcsolatokat kell majd feltárnod a személyiségjegyei és a majdani bűnei között.

3. Elszigetelés. A következő fontos mozzanat az elszigetelés. Minden erőfeszítésed hiábavaló, hogy szellemi-lelki roncsot csinálj a majdani erőszaktevőből, ha vannak barátai, rokonai, akik újra meg újra helyreállítják az önbecsülését. Fontos tehát, hogy leépíts minden - ismétlem: minden - emberi kapcsolatát. Legfőképp a legszorosabbakat. Kölcsönösen mártsd be őt és a legjobb barátait egymás előtt, lehetőleg persze "véletlenül", és hihetőnek tűnő sztorikkal, amiknek netán még némi valóságalapja is van (ekkor ugyanis ha lebuknál, hivatkozhatnál arra, hogy te csak "félreértetted", és ők a rosszindulatúak, ha mást feltételeznek). Legyél te az egyetlen, akivel bizalmas dolgokról beszélni tud, így aztán amikor a nyakába zúdítod a vádaidat, egyedül tőled várhatja, hogy helyrerakd az önbizalmát. Ilyenkor ismét a kettős beszédet alkalmazzuk; egyik kézzel pofon, a másikkal simogatás. Rövidtávon ugyan ezzel új erőre kelhet, azonban hosszú távon megtérül a befektetés. Egyrészt még jobban elbizonytalanodik abban, mi is történik körülötte, másrészt megtanulja, hogy te vagy az egyetlen, akinek a szavára adhat. Márpedig ha te megvigasztalod és dicséred, akkor nem lehetsz olyan gonosz, mint amilyennek olyankor tűnsz, amikor bántod! Tehát ez is csak azt igazolja a számára, hogy valami vele nincs rendben. Erősödik benne a bűntudat, hogy hogyan is érezhet, gondolhat rosszat egy ilyen odaadó Nőről, mint amilyen te vagy, aki még akkor is vigasztalja őt, ha épp ő követett el embertelen bűnöket veled szemben.

4. Touché. A kör lassan bezárul. Eddigre már jó esélyed van arra, hogy lelkileg annyira labilis, hogy de facto is elkövet egy-két olyan hibát, ami miatt jó okkal mondja ki a bíróság a családon belüli (legalább verbális) erőszakot. De ha mégsem, be kell vetned az utolsó cselt: tudatosan meghamisítanod a tényeket. Erre különösen alkalmas felhasználni azokat a momentumokat, ha például az erőszaktevő részeg vagy félálomban van. Ilyen helyzetekben provokálj veszekedést, majd másnap add elő neki úgy a történteket, mintha megütött volna (véraláfutást produkálni az arcodon vagy a karodon nem nagy művészet, és sokszorosan megéri a szenvedést, pláne ahhoz képest, mintha ténylegesen meg kellett volna üttetned magad vele!). Mivel a veszekedés legalább nyomokban megmarad az emlékeiben, ha elég nagy balek, azt fogja gondolni, csak az ittassága miatt nem emlékszik a pofonra. Ez már konkrét fizikai erőszak, amit ha ő is elismer a bíróságon, minimum egy alkohol-elvonókúrára és eltiltóparancsra jók az esélyeid. Ha nem ismeri el, még mindig kijátszható a kártya, hogy tagad. A családon belüli erőszak az egyetlen alkalmazási területe a jognak, ahol nem érvényes az ártatlanság vélelme. Mivel tényleges családon belüli erőszak esetén szinte soha nincsenek tanúk, a jó érzésű bírók automatikusan a vádlónak hisznek (már legalábbis ha a vádló védtelen, gyenge Nő), és a férfinak kell bizonyítania, hogy valójában nem történt semmi. Nyugi, nem fogja tudni bizonyítani, különösen azok után, ha legalább annyit elismer, hogy részeg volt és veszekedtetek. Ehhez kell a jóérzésű balekokat becélozni (lásd a kiválasztásról szóló pontot).

A per kimenetele jó eséllyel teljes eltiltás tőled és az esetleges közös gyerekektől, mindamellett - ha a férfi idegei nem mentek rá annyira, hogy az állását is elveszítette - gyerektartás illetve életjáradék. Ha épp nincs munkája, vagy börtönbe csukják az erőszak miatt, ne aggódj: néhány év, és szabadul/összeszedi magát. Akkor majd tud fizetni. Addig is keress egy másik balekot, aki eltart.

Ha valahol elakadtál, ne restellj kérdezni. Engem vagy munkatársaimat heti hét nap, huszonnégy órában elérsz az alábbi jogvédő egyesületek telefonszámain, internetes fórumain vagy csetszobáiban:

(név és cím a szerkesztőségben)

55 komment

Címkék: szórakozás szex olvasói levél férfiak nők manipuláció intelligencia családon belüli erőszak

A bejegyzés trackback címe:

https://kigondoltam.blog.hu/api/trackback/id/tr515528843

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szanalmas 2013.09.23. 08:58:01

Hajajj, volt egy érzésem, még beszéltem is róla valakinek. Tisztelt háromlábú nő, aki olvasói levél, ez megdöbbentő és tűrhetetlen! De alapja sok más dolognak is, és úgy látszik, tipikus! Ez még a tuggyukkik konteóknál is lázítóbb, és szégyenletesebb, ezért tart itt ez az ország...

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.23. 09:22:28

Az ilyen esetek elkerülése végett, prevenció gyanánt érdemes - akár közvetlen ok nélkül is - mihamarabb verni kezdeni a nőt! Ezek után ugyanis nem lesz bátorsága, hogy pereskednek, ha pedig mégis, legalább nem alaptalanul teszi!

szanalmas 2013.09.23. 09:33:08

@"the dragon":

Ezzel nem értek egyet, az igazi férfi nem egy brutális barom, mint például te, ok nélkül egy intelligens ember nem üti meg az állatokat, példának okáért a kutyáját vagy a hobbiból tartott szibériai tigrisét sem. Úgy sem érti meg, akkor meg felesleges!

csillagkúll · www.:madeinfidesz.eu 2013.09.23. 10:03:37

vélményem szerint mendemonda csak eza z családon belüli erőszak, valami buzi internacionalista tréfa csak, méghogy veri az ördög a feleségét, kedves ügy és jokvédő, eriggyen pakisztánba oszt ott papoljon a csadorosos szendéknek

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 12:22:49

@szanalmas: Dragger se ok nélkül veri a nőjét. Épp elég ok az, hogy nő!

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.23. 13:33:27

@szanalmas:

Pont ez a jó benne, te ostoba! Ha ok nélkül vered, akkor ugyanis nincs mit megértenie, amire - mint helyesen rámutattál - amúgy sem lenne képes... Kapizsgálod?!

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.23. 14:50:48

Mondjuk azt nem tudom, hogy a szerző hölgy hol talál ekkora címeres balfaszokat, akikről ír... Merem remélni, hogy a Kigondoltam olvasói között egyetlen ilyen málészájú nyamvadt buzzancs sincsen!

spájdernecc 2013.09.23. 15:08:20

szép dolog, mondhatom...
nem vagyok a zerőszak feltétlen híve, de ezt a "nőt" csak taknyán tenyerelném

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 16:30:11

Egy ilyen lotyadéktól való megszabadulás simán megér egy távoltartási végzést és némi baksist.

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.23. 16:35:20

@spájdernecc: @ripők:

Döbbenetes ez a fajta érzéketlenség részetekről. Vélhetően egy diagnosztizált elmebetegről van szó... Ezek szerint, ti egy Dawn-szindrómás, netán egy süketnéma fogyatékkal élőn is képesek lennétek élcelődni?!

Én legalább demokratikusan gondolkodom, így azért ütném-verném, mert nő, és nem pedig azért, mert beteg!

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 16:49:53

@"the dragon": Mindenfajta diszkriminációt alapból ellenzek, ezért ugyanúgy élcelődöm rajta is, mint a négereken vagy a kövéreken.

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.23. 16:52:50

@ripők:

Azért ez nem ugyan az a helyzet... Elvégre a betegek nem tehetnek róla, hogy betegek, a négerek és a kövérek, viszont tehetnek arról, hogy nem lettek öngyilkosok!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 17:01:13

@"the dragon": Ezért is értékelem nagyra azokat a betegségeket, amelyikek evonutívan kifejlesztették a betegbe kódolt öngyilkossági hajlamot!

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 17:04:48

@"the dragon": Ha jól tudom, az öngyilkossági szándék cselekvőképességet korlátozó körülmény; az ilyen ember nem beszámítható. És ezzel hipp-hopp, olcsón át is csusszannának a beteg kategóriába, akiket viszont itt fentebb te tutujgatni voltál hajlandó!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 17:17:43

@ripők: Azért lássad már be, ripi, mégiscsak demokratikásabb szolidarlizálni egy olyan beteggel, aki előtte felkötötte magát!

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.23. 17:55:51

@ripők:

Természetesen rosszul tudod, vagy pedig egy bazári mutatványos szemfényvesztését mímelve csúsztatsz! Megjegyzem, egyik opció sem áll távol a személyedtől...

Ugyanis a cselekvőképesség vonatkozásában különbséget kell tenni olyan események között, melyek automatikus változást hoznak a jogi státuszban (pl. a 18. életév betöltése), valamint olyanok közt, melyek legfeljebb alapjául szolgálhatnak egy jogi aktusnak (például egy cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró bírói végzésnek). Az öngyilkossági kísérlet a második csoportba tartozik, és meglehetősen alacsony százalékban vonnak maguk után jogkövetkezményt...

Megjegyzem, abban van némi igazságod, hogy a modern pszichológia jelen állása szerint (ami ugye annyira egzakt tudomány, mint például az ufókutatás) az öngyilkossági kísérlet minden esetben kóros pszichés állapot következménye. De a kóros pszichés állapot ugyebár nem feltétlenül betegség!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 18:12:58

@"the dragon": A kórós piszhécs állapot sohasem betegség. Vagy kifogás, vagy rágalom, ez tudományos tény!

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 18:18:27

@radairosseb: Én nem szimpatizálok senkivel, aki kulcscsontig kiölti rám a nyelvét!

@"the dragon": Öngyilkossági szándékát hangoztató személy például nem rendelkezhet arról, hogy visszautasítja a gyógyintézetbe történő transzportot.
Ugyanakkor szinte helleri dilemma, hogy például a románok vagy a pederaszták számára racionálisnak tűnhet véget vetni a nyomorúságuknak, az állam ezt valamiféle rosszul felfogott atyáskodásból mégis nehezíteni próbálja.

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 18:24:37

@ripők: Egonista vagy. Egy ezresbe, hogy nem rád öltötte ki, és ha elfordulsz, akkor is lógni fog neki!

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 18:27:05

@radairosseb: Lárifári! Ha elfordulsz, nem tudod csekkolni.

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 18:56:44

@ripők: De! Tükörrel, amit a halott nem vesz észre!

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.23. 19:01:38

@ripők:

Te szerencsétlen néger! Nem azért nem rendelkezhet arról, mert cselekvőképtelen, hanem mert akkor a mentős - akinek munkaköri kötelessége, hogy segítsen az életveszély elhárításában - tulajdonképpen asszisztálna az öngyilkossághoz, ami bűncselekmény.

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 19:13:07

@"the dragon": Feltehetőleg azért hablatyolsz badarságokat, mert megint ginben ázik az agyad. Hiányzik belőled a belátóképesség, csakúgy, mint az öngyilkossági szándékát hangoztató emberből. Ennek elmúltával áll csak vissza a korábbi cselekvőképességi állapot, addig hiába is rázod magad!

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.23. 19:17:10

@ripők:

Látom, csak személyeskedésre futja ahelyett, hogy érvelnél, dr. Kevorkian!

Kadarka Jánoska · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 21:59:53

Teljes mértékben elhatárolódom az olvasótól, a levelétől és minden mástól is. Én a boldogságot, a szeretetet, a kedvességet kultiválom. Slussz-passz, ez az erőszak nem menő.

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 22:09:16

@Kadarka Jánoska: Te valamit félreértettél, vagy egyszerűen csak családon belüli erőszaktevő vagy, ezért forgatod ki a poszt szavait. Az olvasó nem az erőszakot propangálja, hanem attól akar mindenkit megkímélni!

Kadarka Jánoska · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 22:37:00

@radairosseb:

Én azt is elítélem, ugyanis aki erőszaktól akar kímélni valakit, az erőszakot alkalmaz.

És nehogy már félreértsek valamit, inkább félreírta az a hülye olvasó!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.23. 22:40:07

@Kadarka Jánoska: Hogy félreírta, az nyilvánnyaló! De azért azt ne mondjad már, hogy erőszak ráerőltetni valakire, hogy előzze meg az erőszakot, és ennek érdekében akár erőszakot is alkalmazzon!

2013.09.24. 11:30:35

megelégeltem
hogy nőket kell bérelnem
hát felfedeztem egyet mely csak enyém

bekapcsolom kikapcsolom
mindig épp ahogy akarom
vele szerény személyem
világfinak érzem
de napra jön éj és ezt nyögöm én

jó nő volt tiszta műanyag
vérkörei rugalmasak
hangja egyhangú áramköltemény

luka rózsás kis barlang volt
bírt külkontrollt és önkontrollt

ügyeltem ne nagyon becézzem
mert ha beleszeretek végem
de napra jön éj és ezt nyögöm én

én teremtettem
összetörhettem
ha hívtam és nem repesett felém

szívét így egy nap kicsináltam
és pótalkatrészt nem találtam

akkor fogta magát és itthagyott
nem hittem hogy így kinyiffanhatok
jaj napra éj jön s ezt nyögöm ezt nyögöm én

Commandante Jayasuriya 2013.09.24. 14:28:37

Soha nem gondoltam volna, hogy olyan mélyre süllyed ez a blog, hogy teret ad egy lédiboj nyavalygásának!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.24. 16:55:04

@Commandante Jayasuriya: Pedig gondolhattad volna, hiszen évek óta megtűrünk!

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.25. 19:40:14

@radairosseb:

A cikk sajnálatos mód nem tért ki arra, hogy az erőszak gumival, vagy gumi nélkül történt, illetve a végén hová élvezett a parafenomén úr. Hiteles beszámoló nélkül nem tudom eldönteni, mennyi igazság van a hölgy előadásában!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.09.25. 19:47:06

@"the dragon": Úgy érted, hogy szeretnéd tudni, a rinyapicsa emlékszik-e, hogy gumi nélkül basztad meg!

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.09.25. 20:43:04

@radairosseb:

Ja, mert olyan fickónak nézek ki, mint akit holmi fogyatékosok csakúgy hátba lőhetnek! Félre ne érts, semmi bajom a gyépésekkel - anyádat is megcsöcsörészem néha -, de soha nem fordítanék hátat egynek se, az már szentigaz...

fat.acceptance 2013.10.13. 16:49:05

Hányás. Remélem, ezt valójában nem egy nő írta.

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.10.13. 22:02:01

@fat.acceptance:

Szar érzés szembesülni a magadfajta jogvédő pinák ármánykodásával, igaz-e?

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.10.13. 22:04:49

@"the dragon": Fáci nem holmi jogvédő! Ő önmegvalósít, és a társadalom javáért tesz! Te mit tettél le az asztalra ehhez képest, pinabaszó!

Bár ahogy így belegondolok, tulajdonképpen annyiban azért igazad van, hogy ezt a levelet ő is írhatta akár...

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.10.13. 22:09:48

@radairosseb:

Én semmit nem teszek le az asztalra, amíg Fáci a közelben van, mert úgyis csak megzabálná, a desznaj!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.10.13. 22:11:01

@"the dragon": Ezért a hozzáállásért megérdemelnél egy kiadós családon belüli erőszakot! Az már mindegy is, hogy elszenvednéd, vagy bűnhődnél érte!

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.10.13. 22:48:11

@radairosseb:

Ha arra szeretnél megkérni, hogy kényszerszopassam édesanyádat, ám legyen, de megvárom, míg száncsó végez vele!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.10.14. 00:31:47

@"the dragon": De nagyra vagy attól, hogy kitalálsz a temetőig!

Santer 2014.03.13. 20:21:50

Úristen!

Űberlájk!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2014.03.18. 13:30:27

@Santer: Hát téged meg ki húzott elő a farzsebből!

Santer 2014.03.19. 10:17:29

volt egy link valahol mértékadó helyen, azt követtem idáig!

Santer 2014.03.19. 10:20:15

farzsebből, farzsebből... nem is ám retikülből!

radairosseb · http://kigondoltam.blog.hu/ 2014.03.19. 10:47:10

@Santer: Szóval te is amolyan farmerféle vagy! Avagy anyád nyelvén szólva paraszt!